Tietosuojaseloste

Vakuutusagentti Oy on sitoutunut suojaamaan asiakasyritystensä yksityisyyttä.

Alla kerromme tietosuojakäytännöstämme.

Rekisterinpitäjä

Yritys: Vakuutusagentti Suomi Oy, jäljempänä ”Vakuutusagentti Oy”

Y-tunnus: 2884585-7

Kotipaikka: Helsinki

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjän päätoimiala: Vakuutusasiamiesten ja – välittäjien toiminta

Tietosuojan vastuuhenkilö: Salla Salakari | info@vakuutusagentti.fi

Julkiset palvelut

Vakuutusagentti Oy:llä on verkkosivusto osoitteessa https://vakuutusagentti.fi.

Kaikki tietoliikenne verkkosivullamme on salattua. Verkkosivusto on luotu WordPress -kotisivueditorilla ja palvelun tarjoaa Zoner Oy. Sivustolla on käytössä evästeitä (englanniksi cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Niiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla, sekä parantaa sivuston toimivuutta.

Evästeen tallentumisen ja muiden vastaavien teknologioiden käytön voi estää muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen.

Selainkohtaiset ohjeet evästeiden estämiseen saat selaimesi valmistajalta, seuraavasta listasta löydät ohjeet osaan yleisimpiä selaimia:

Sivuillamme käytetään myös Google Analytics -palvelua, joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Tietoja kerätään, jotta voidaan analysoida kävijämääriä, sisällön kiinnostavuutta ja kehittää verkkosivustoa.

Voit lukea tarkemmin Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi. Halutessasi voit estää Google Analyticsin joko siihen tarkoitetulla selaimen lisäosalla (ladattavissa Googlen sivuilta) tai estämällä evästeet kokonaan.

Asiakastietorekisteri

Asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja tarvitaan asiakkaan kanssa solmitun toimeksiantosopimuksen mukaisten palveluiden tuottamiseksi.

Asiakasrekisterin tietoja saatetaan käyttää myös asiakasviestintään ja tiedottamiseen.

 1. Kenen tietoja tallennetaan

Rekisteriin tallennetaan tietoja toimeksiantosopimuksessa sovitusta riippuen mm. asiakkaan:

 • työntekijöistä,
 • hallituksen jäsenistä,
 • osakkaista,
 • yhteyshenkilöistä,
 • muissa organisaatioissa olevista yhteyshenkilöistä.
 1. Mitä tietoja tallennetaan

Toimeksiantosopimuksessa sovitusta riippuen käsittelemme tavallisesti joitakin seuraavista tiedoista:

 • nimi,
 • henkilötunnus,
 • asema organisaatiossa,
 • liitokset muihin organisaatioihin,
 • postiosoite,
 • puhelinnumero,
 • sähköpostiosoite,
 • henkilöön liittyviä sähköpostiviestejä,
 • tiedot aikaisemmin tilatuista palveluista ja laskutuksesta.
 1. Mistä tallennettavat tiedot saadaan

Henkilötietojen ensisijainen tietolähde on asiakas itse, asiakkaan edustajat sekä vakuutusyhtiöt. Tietoja voidaan saada myös julkisista tietolähteistä tai viranomaisilta.

 1. Miten kauan säilytämme tietoja

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin:

 • toimeksiantosopimuksen mukaisen palvelun tuottaminen sitä vaatii tai
 • asiakkaan tai muun oikeutetun etu sitä vaatii tai
 • lainsäädäntö määrää tietoja säilytettävän.

Henkilötietojen suojatoimet

Henkilötietoja sisältävä materiaali on esillä vain sen aikaa, kun se on työn suorittamiseksi välttämätöntä. Vakuutusagentti Oy vastaa siitä, että ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsyä henkilötietoja sisältäviin asiakirjoihin; sähköiset asiakirjat säilytetään salasanojen takana ja fyysisessä muodossa olevat asiakastiedot lukituissa tiloissa. Pyrimme olemaan täysin sähköinen toimisto siinä määrin, kun se on vakutuusyhtiöiden puolesta mahdollista.

Kaikkia Vakuutusagentti Oy:n lukuun työskenteleviä osapuolia sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietojen sijainti ja siirto

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden tietoja ulkopuolisille, paitsi palvelun tuottamiseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa, sekä Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi myös pyytää tietojen korjaamista tai poistamista rekisteristä. Korjauspyynnössä tulee olla riittävän tarkat ja yksilöidyt tiedot siitä, mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisteriä koskevat kysymykset sekä tietojen tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Valvovan viranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

029 566 6700

tietosuoja@om.fi

Rekisteriselostetta koskevat muutokset

Vakuutusagentti Oy kehittää toimintaansa jatkuvasti ja varaa oikeuden muuttaa myös tämän selosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti. Viimeisimmän version tästä dokumentista löydät aina verkkosivuiltamme.